4 Natuurkwaliteiten

Er zijn 4 natuurkwaliteiten in jou en alles om ons heen: Warm, Koud, Droog en Vocht.

Lessen

TN3

Datum

Onderwerp

Docent

1


19-03-2018

Proces Map

Detox, reiniging, retraites

Bloed- en Lymfe

Huiswerk:

Live casus/patiënt per student

Anamnese afnemen

Leerdoelen SMARTI

Tineke Eleveld

2

09-04-2018

Blokkade: theorie en metafysica

Huiswerk: klinisch redeneren

Esther Tenhagen

3

23-04-2018

Iriscopie nav live casussen studenten

Huiswerk:

intervisie 1 

reflectie 1

Margret Trompenaars

4

14-05-2018

Fytotherapie: casuïstiek

Huiswerk: fyto recept patiënt

Renée Koenders

5


28-05-2018

Voeding orgaanstelsels

Huiswerk: voedingstherapie patiënt

Mark van der Galiën

6


11-06-2018

Blokkade casuïstiek

Huiswerk:

intervisie 2

reflectie 2

Esther Tenhagen

7


25-06-2018

Lichaamsgerichte therapiën

Huiswerk: L.G. therapiën patiënt

Tineke Eleveld

8


09-07-2018

Coaching als prikkel therapie

Casustoepassingen

Huiswerk: begeleidend coaching-gesprek patiënt

Tineke Eleveld

9


10-09-2018

Energetisch bewustzijn

Casustoepassing

Huiswerk:

 intervisie 3

 reflectie 3

 energetische behandeling patiënt

+       verslag in ProcesMap

Tineke Eleveld

10


24-09-2018

iriscopie a.h.v. patiënten

Huiswerk: iris-vervolgconsult patiënt

Margret Trompenaars

11


08-10-2018

Fytotherapie a.h.v. patiënten

Huiswerk: fyto check patiënt

Reneé Koenders

12


15-10-2018

Voeding a.h.v. patiënten

Huiswerk:

 intervisie 4

 reflectie 4

Mark van der Galiën

13


Geen lesdag, is individuele supervisie tijd via skype

Tineke Eleveld en Esther Tenhagen

14

26-11-2018

Patiëntbesprekingen studenten

Inleveren ProcesMap

Esther Tenhagen

15

10-12-2018

theorietoets MC vragen

bespreking Procesmappen

diplomauitreiking

Esther Tenhagen en Tineke Eleveld