4 Natuurkwaliteiten

Er zijn 4 natuurkwaliteiten in jou en alles om ons heen: Warm, Koud, Droog en Vocht.

Opbouw opleiding Therapeut Natuurgeneeskunde

De opleiding bestaat uit drie leerjaren die achter elkaar gevolgd kunnen worden.

Je start met het studiejaar Therapeut Natuurgeneeskunde 1. Doorstromen naar TN2 of TN3 is een mogelijkheid maar hoeft niet.  Je kan elk studiejaar afsluiten met een examen en diploma, zodat je vanaf TN1 al zou kunnen  starten met een eigen praktijk. Daarna verdiep en verbreed je je kennis, vaardigheden en therapeutische houding.

Elk studiejaar duurt ongeveer 10-12 maanden.

Wanneer je de opleiding Medische Basiskennis erbij of erna volgt mag je jezelf Natuurgeneeskundige noemen en  kun je lid worden van diverse beroepsverenigingen waardoor je (deels) vergoed wordt door diverse ziektekostenverzekeraars.


Therapeut Natuurgeneeskunde 1: Je maakt kennis met de concepten en leert deze professioneel toe te passen. Je leert aan jezelf en de medestudenten. Je leerproces geef je vorm in een portfolio. In Oktober 2018 start een nieuwe groep.

Therapeut Natuurgeneeskunde 2: Dit verdiepingsjaar biedt twee nieuwe hulpdiagnostische methodes: iriscopie en de energetische informatie. Je verbreedt je kennis met toepassing van Fyto (kruidenleer). Je leert methodisch (klinisch redeneren) de informatie uit de anamnese te vertalen in behandelprincipes die leiden tot een individueel behandelplan. Het presenteren van je bedrijfsplan en de gekregen feedback ondersteunen je bij het manifesteren van je praktijk/ondernemerschap/freelance werk. Het examen bestaat uit een eindgesprek waarin je de gemaakte Individuele behandelplannen (therapieën) kunt onderbouwen met de concepten van de Natuurgeneeskunde.

Therapeut Natuurgeneeskunde 3:  Verdieping en verbreding van je natuurgeneeskundige kennis, vaardigheden en beroepshouding.Dit jaar ga je je verder ontwikkelen in de vakken fytotherapie, voeding en iriscopie. Het examen van TN3 bestaat uit de vertaling van je kennis in casuistiek. Je vaardigheden als therapeut worden getoetst in opdrachten en je beroepshouding/visievorming worden verantwoord in een portfolio. Je wordt begeleid in de vorm van supervisie (op de lesdagen) door de docenten Tineke Eleveld en Esther Tenhagen. Je maakt hierin gebruik van de tools welke in de lesmappen genoemd staan.…in de ziel van de natuur, vind je de natuur van de ziel….