4 Natuurkwaliteiten

Er zijn 4 natuurkwaliteiten in jou en alles om ons heen: Warm, Koud, Droog en Vocht.

Beroepsdoelen (HBO competenties)

- de therapeut past het systeem van  De 4 Natuur Kwaliteiten toe bij patiënten, gedrag, situaties en ziek/gezondmakende bewegingen

- de therapeut heeft een visie op Natuurlijke Gezondheid gevormd, middels de aangeboden lesstof, vaardigheden en vorming van de beroepshouding

- de therapeut beheerst de vaardigheden voor het afnemen van een anamnese volgens de uitgangspunten van het Therapeutschap Natuurlijke Gezondheid 1 + 2

- de therapeut analyseert de gekregen informatie ahv 4 concepten: 4 Natuur Kwaliteiten, Reckeweg en Input-Verwerking-Output, Holisme

- de therapeut plaatst de verkregen informatie van de patiënt op holistische wijze en analyseert deze waardoor er een beeld ontstaat welke bruikbaar is als meetinstrument voor de beweging naar Gezondheid

- de therapeut adviseert de patiënt met als doel: behoudt en preventie van gezondheid (vitaliteit), de advisering is preventief tegen symptomen, klachten en ziektebeeld, en geldt niet voor ziektebestrijding

- de therapeut stelt een individueel therapieplan op n.a.v. het bepalen van het behandeldoel middels de 4 Natuurkwaliteiten: de cliënt begeleiden in de beweging naar gezondmakend gedrag

- de therapeut adviseert de cliënt een beweging naar Gezondheid te laten maken door de Input-verwerking-output te optimaliseren middels Leefstijl, Lichaamsgerichte-, Voedings-adviezen en Fyto (kruiden) toepassing

- de therapeut checkt het Therapie-Behandelplan ahv het Holistische principe en de Vitaliteitspiramide (A.Sonnevelt) en stelt deze bij

- de therapeut weet wat er in het vervolgconsult aan de orde moet komen en past dit toe, en stelt hiermee het behandeldoel en plan bij

- de therapeut past de gebruikte modellen van coaching toe op zichzelf en de studiegenoten. Hijkan deze inzetten als therapie voor de cliënt in zijn behandelplan.

- de therapeut boort haar creativiteit aan bij het maken van een behandelplan (therapieën en adviezen) nav het gestelde behandeldoel

- de therapeut houdt een Portfolio bij waarin de voortgang van haar/zijn leerproces in de opleiding en beroepsvorming naar voren komt in woord, beeld en daad middels reflectie en evaluatie

- de therapeut heeft een lerende houding met als doel haar patiënt optimaal te blijven adviseren en begeleiden

- de therapeut bevordert een duurzaam leven waardoor de cliënt in haar keuzes een betrokkenheid laat zien voor de samenleving

- de therapeut laat passie, inspiratie en enthousiasme zien voor het beroep door een actieve houding in de les, bij de peerassessments en intervisies

- de therapeut werkt samen met collega’s en andere disciplines in de Natuurlijke Gezondheidszorg

- de therapeut verdedigt en onderbouwt aan het einde van het opleidingstraject in het examengesprek de Gezondheid Advies Plannen/behandelplannen en met haar visie op Natuurlijke Gezondheid

- de therapeut laat op het eindexamen haar beroepsvaardigheden zien

- de therapeut bouwt, als beginnend beroepsuitoefenaar, verder aan haar beroepsontwikkeling na de opleiding middels intervisie en andere cursussen en workshops

- de therapeut maakt een manifestatie in het ondernemerschap Natuurlijke Gezondheid middels visie en inspiratie, resulterend in een presentatie in de maatschappij