4 Natuurkwaliteiten

Er zijn 4 natuurkwaliteiten in jou en alles om ons heen: Warm, Koud, Droog en Vocht.

Spreek de taal van de natuur, die wordt door iedereen verstaan. Zo zorgen we samen voor een gezonde wereld.

Èn Simpel èn Complex door Renée Koenders en Esther Tenhagen

             

5e druk                                      6e druk                                  Werkboek


Lesboek Èn Simpel èn Complex, Renée Koenders en Esther Tenhagen

Natuurlijk gezond, logisch toch?

Maar wat is eigenlijk ‘natuurlijk’ en wanneer ben je gezond? Als je bijvoorbeeld in plaats van een regulier medicijn een kruid slikt om de bloeddruk laag te houden ben je dan gezond? Zegt de  afhankelijkheid van een ( natuurlijke) medicatie iets over de mate van je gezondheid? En hoe werkt holisme binnen de natuurlijke zorg eigenlijk? Kun je holistisch kijken naar het functioneren van organen zoals je lever, nieren, longen en je darmen?

Al weer heel wat jaren geleden stelden wij onszelf deze vragen en gingen op zoek. We ontdekten een schat aan informatie binnen de westerse en oosterse geneeswijzen. En weet je wat we het meest bijzonder vinden? We gingen steeds meer zien ….. in het kleine maar ook hoe alles met alles verbonden is. De samenhang tussen alles, in mensen en om de mensen heen is ons zoveel duidelijker geworden. We leerden dat gezondheid veel meer  is dan alleen de afwezigheid van klachten. En hoe je om gezonder te worden naar de hele mens moet kijken. En zo kwamen we er achter dat ‘natuurlijk’ heel logisch is maar ook heel ingewikkeld; èn simpel èn complex.

 In ons boek nemen de vier natuurkwaliteiten een centrale plaats in. De waarde van deze natuurkwaliteiten voor de huidige samenleving wordt beschreven. Het meest bijzondere is de herontdekking van de kwaliteit Vocht. Door de nadruk op de Droge wetenschap lijkt deze kwaliteit in de vergetelheid geraakt. De natuurkwaliteiten laten heel simpel zien hoe de wetenschappelijke benadering 'een halve waarheid' laat zien. De andere helft wordt gevormd door gevoel, intuïtie, spiritualiteit en andere 'ongrijpbare' zaken. Samen geven ze een beeld van de hele werkelijkheid. De ene helft is niet beter dan de andere. Als mens kan je echter niet tegelijk naar Droog en naar Vocht bewegen - je zal moeten leren schakelen.

Dit boek is vanuit de praktijk geschreven voor studenten die zich bezig houden met natuurlijke gezondheid op HBO –niveau. De inhoudsopgave staat hieronder.

De 6e druk heeft 269 pagina's, 24x21 cm paperback en kost € 95,00. Het is te bestellen door een mail te sturen naar: info@4natuurkwaliteiten.nl.

INHOUD

INLEIDING

DEEL 1

H1 DE NATUURKWALITEITEN 
De kwaliteit Warm - De kwaliteit Koud - Interactie tussen de kwaliteiten Warm en Koud - De kwaliteit Droog - De kwaliteit Vocht - Interactie tussen de kwaliteiten Droog en Vocht - Conclusie - Opdrachten  


H2 DE ELEMENTEN EN TEMPERAMENTEN  
De elementen - De temperamenten - De sanguinicus - De flegmaticus - De melancholicus - De cholericus - Conclusie - Opdrachten  


H3 HOE BEPAAL JE EEN TEMPERAMENT  
Uitgangspunten bij het bepalen van een temperament - Werkwijze - Wat te doen als het (nog) niet lukt - Waarom wil je een temperament bepalen? - Opdrachten  


H4 DE NATUURKWALITEITEN ALS BASIS VOOR DE
 NA TUURGENEESKUNDE  Wat is natuurgeneeskunde - Natuur - Genezen - Kunde - Definities van natuurgeneeskundige begrippen - 
Holisme - De mens vormt een deel van de natuur - Een deel wordt altijd gerelateerd aan het geheel en andersom - Zo boven, zo beneden - Dynamisch evenwicht - Leven - Gezondheid - 
Ziekte - Genezen - Het zelfgenezend vermogen - Ieder mens is uniek - Constitutie - Vitaliteit - Conditie - Constitutionele behandeling - Versterken van de vitaliteit - Energie - Prikkel - Dyscrasie - Ziekte is altijd het gevolg van dyscrasie - Het schema van Reckeweg - Homotoxinen - Blokkades - Wetten van Hering - Symptomatische behandeling - Primaire uitscheidingsorganen - Reinigen - De patiënt is de expert - De therapeut is altijd subjectief - Elke ziekte heeft een betekenis - Niet de ziekte maar de zieke genezen - Conclusie - Opdracht 

H5    DE UITSCHEIDINGSORGANEN  De uitscheidingsorganen - Sterke, belaste of zwakke uitscheidingsorganen - Relaties tussen de uitscheidingsorganen - Overige relaties met de uitscheidingsorganen - Contactorganen - Gepaarde organen - De vier natuurkwaliteiten en de uitscheidingsorganen - De patronen van de uitscheidingsorganen - Het spijsverteringskanaal van “mond tot kont” - De mond, keel en slokdarm - De maag - De dunne darm - De dikke darm - Sleutelsymptomen van het spijsverteringskanaal - De lever en galblaas - De pancreas - Sleutelsymptomen van de lever - Conclusie van de spijsvertering - De luchtwegen - KNO-gebied - Longen - Sleutelsymptomen van de luchtwegen - De urinewegen - De bijnieren - De blaas - Sleutelsymptomen van de urinewegen - Huid - Sleutelsymptomen van de huid - De geslachtsorganen - Borsten - Baarmoeder - Eierstokken - Vagina - Prostaat - Teelballen - Penis - Sleutelsymptomen van de geslachtsorganen

DEEL 2

H6 DE ANAMNESE 
Inleiding - Visie bepaalt de anamnese - Samenvatting - Anamnesevragen - Leidraad bij de anamnesevragen - De vier natuurkwaliteiten bij het afnemen van de anamnese - Conclusie - Opdrachten  


H7 DE DIAGNOSE 
Wat is een diagnose? - Het stellen van een diagnose - Leidraad bij het stellen van een diagnose - De prognose - De vier natuurkwaliteiten bij het stellen van een diagnose -Conclusie - Opdracht  


H8 DE THERAPIE 
Inleiding - Leidraad bij het bepalen van een therapie - De vier natuurkwaliteiten bij de therapie - Hoe bepaal je de sterkte van de prikkel? - Conclusie - Opdracht  


H9 HET VERVOLGCONSULT 
Leidraad bij het vervolgconsult - De vier natuurkwaliteiten in het vervolgconsult - De vier temperamenten in het vervolgconsult - Conclusie - Opdracht  


H10 DE BLOKKADE 
Inleiding - Wat is een blokkade? - Hoe herken je als therapeut een blokkade? - Wat is de therapie bij een blokkade? - Leidraad bij de therapie van een blokkade - De vier natuurkwaliteiten bij een blokkade - Voorbeelden van een blokkade op de assen - Blokkade van een orgaan - Conclusie - Opdracht 


H11 HOE MAAK JE VAN JE THERAPIE EEN SUCCES 
De melancholische patiënt - De flegmatische patiënt - De cholerische patiënt - De sanguinische patiënt - De interactie tussen patiënt en therapeut; de therapeutische relatie - De melancholische therapeut - De sanguinische therapeut - De cholerische therapeut - De flegmatische therapeut - De therapeut en de patiënt met ziekmakende beweging - Conclusie - Opdracht 1 - Opdracht 2 BIJLAGEN  

1 VOORBEELDEN VAN INTERACTIES TUSSEN  CONSTITUTIE, VITALITEIT EN CONDITIE 


2 EEN INTERPRETATIE VAN HET SCHEMA VAN 
RECKEWEG OP ANDERE NIVEAUS Fase 1, de humorale fase - Fase 2, de reactiefase - Fase 3, de depositiefase - Biologische scheidslijn - Fase 4, de impregnatiefase - Fase 5, de degeneratiefase - Fase 6, de neoplasmafase  


3 NATUURGENEESKUNDIGE THERAPIEËN 
Spijsverteringskanaal - Lever/gal/pancreas - Urinewegen - Luchtwegen - Huid - De geslachtsorganen  


4 VERSLIJMENDE VOEDINGSMIDDELEN  


5 SCHEMA VAN DE VIER NATUURKWALITEITEN


________________________________________________________________________________________________________

Werkboek Èn Simpel èn Complex door Esther Tenhagen

Dit werkboek is gekoppeld aan de hoofdstukken uit het lesboek Ѐn simpel èn complex. Het boek bevat opdrachten en casussen om de kennis uit het lesboek te oefenen. Het is geschreven voor studenten die zich bezig houden met natuurlijke gezondheid op HBO –niveau.

Het boek heeft 201 pagina's 24x21 cm paperback en kost € 42,50. Het is te bestellen door een mail te sturen naar: info@4natuurkwaliteiten.nl.