4 Natuurkwaliteiten

Er zijn 4 natuurkwaliteiten in jou en alles om ons heen: Warm, Koud, Droog en Vocht.

Spreek de taal van de natuur, die wordt door iedereen verstaan. Zo zorgen we samen voor een gezonde wereld.

Internationale Vrouwendag 8 maart 2019

Hé mooie, sterke vrouw! Wat ben ik blij dat je er bent!


JIJ kunt, meer dan mannen, bewegen naar de natuurkwaliteiten Vocht en Koud. Deze natuurkwaliteiten worden vrouwelijke krachten genoemd. Deze kwaliteiten verbinden (Vocht) ons,  brengen rust, introspectie en reflectie(Koud). Zo kunnen wij beter invoelen, kennen we de kracht van compassie,  van onze onderbuikgevoelens, de kracht van  tijd nemen en weten we dat er meer is dan het logische, grijpbare en meetbare.

In deze tijd waar we aanlopen tegen grenzen, begrenzen, ieder voor zich en ongenuanceerde spierballentaal ben juist JIJ, mooie vrouw, zo belangrijk. Door de kwaliteit Vocht en Koud te erkennen, te eren en vooral te leven geef je de kennis door van rust nemen, rust vinden in onwetendheid, vraag je je kinderen, kleinkinderen en medemensen te voelen en net even anders te kijken.  Elkaar te bevragen,  te ondersteunen en te kijken wat er nodig is zodat iedereen zich fijn voelt. Geef je de kennis door over het in stand houden van kringlopen en deel je kennis over levenscycli.   En als het even niet wil lukken…vergeef je jezelf en anderen en ga je verder omdat je weet dat het een proces is en dat dit okee is.

Dank je wel! Fijne vrouw die je bent!

EstherHelaas kan er nog niet direct gereageerd worden op onze blogs. Wil je toch graag reageren dan kan dat via het formulier op de contactpagina of via info@4natuurkwaliteiten.nl