4 Natuurkwaliteiten

Er zijn 4 natuurkwaliteiten in jou en alles om ons heen: Warm, Koud, Droog en Vocht.

Spreek de taal van de natuur, die wordt door iedereen verstaan. Zo zorgen we samen voor een gezonde wereld.

De 4 natuurkwaliteiten

Het paradigma van de 4 natuurkwaliteiten verruimt het huidig wetenschappelijk paradigma. Met behulp van de 4 natuurkwaliteiten is het mogelijk jezelf en de wereld beter te begrijpen. De natuurkwaliteiten Warm en Koud geven balans in actie en rust. Doe ik iets wel of niet, reageer ik altijd direct of wacht ik af? De natuurkwaliteiten Droog en Vocht geven balans in focus en het niet meetbare. Ben ik geconcentreerd of ontspannen, kan ik hoofdzaak van bijzaak onderscheiden of loopt het meer door elkaar heen? Alle vier de kwaliteiten zijn even belangrijk en vormen een dynamisch geheel.

De 4 natuurkwaliteiten is een ruimer paradigma waarbinnen het wetenschappelijk paradigma een eigen plaats heeft. Daarmee lijkt het een ander paradigma maar is het niet. De wetenschap onderzoekt een deel van het geheel en sluit alles uit wat hier geen direct meetbaar verband mee heeft. De wetenschap (h)erkent alleen de kwaliteit Droog en brengt daarmee maar een halve waarheid in beeld. De kwaliteit Vocht is echter gelijkwaardig en vult de andere helft van de waarheid aan die complexer en ongrijpbaarder is. De waarheid is èn simpel èn complex.

In de volksmond betekent ‘het is niet wetenschappelijk bewezen’, dat het niet waar is. Dat klopt niet want niet alles is te meten. Ook als wetenschap wordt toegepast blijkt de logica in het echt ingewikkelder te zijn. Zelfs een gort’droge’ wetenschap als wiskunde kent het irrationele getal 'pi'. Ook in onze tijdsberekening moet een schrikkeljaar worden ingevoerd om de theorie aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. De waarheid is ruimer dan wat de wetenschap ons nu biedt.

Renée Koenders en Esther Tenhagen hebben, door de gelijkwaardigheid van de 4 natuurkwaliteiten en de bewegelijkheid op de assen te benadrukken, het paradigma aangepast voor onze tijd.

De 4 pijlers

Het paradigma van de 4 natuurkwaliteiten is ruimer dan alleen de kwaliteiten Warm, Koud, Droog en Vocht. Het is door Renée Koenders en Esther Tenhagen ontwikkeld vanuit de natuurgeneeskunde en daarom neemt gezondheid een centrale plaats in. Om gezondheid meetbaar te kunnen maken zijn de 4 pijlers ontstaan:

  • Gezondheid= zelfstandig en effectief gedrag met behoud van zoveel mogelijk energie (gerelateerd aan het geheel).
  • In gezondheid beweegt men ruim en vrij over beide assen van de 4 natuurkwaliteiten.
  • In gezondheid wordt op alle niveaus zelfstandig en effectief uitgescheiden. Alle uitscheidingsorganen zijn sterk.
  • In een werkelijk holistische visie wordt alles altijd tegelijkertijd op alle niveaus gezien. De genoemde punten staan niet los van elkaar en er is geen hiërarchie.

Je krijgt door de 4 natuurkwaliteiten inzicht in jezelf én in je omgeving. Het maakt niet uit waar je werkt of wat je doet, of dat nu in de gezondheidszorg, het onderwijs, de zakelijke dienstverlening, thuis of bijvoorbeeld in de stervensbegeleiding, de relatietherapie of de yoga is. Het is te gebruiken als een dynamische persoonlijkheidstypering voor managers en HR. Om de mensen in je team beter te begrijpen, onderling begrip te kweken en het ziekteverzuim te reduceren. Kortom iedereen die zichzelf en/of zijn vakgebied gezonder, duurzamer, dynamischer en inzichtelijker wilt maken, kan het leren en toepassen.

Waarom een ruimer paradigma met een verwijzing naar de natuur?

  • Het past in deze tijd waarin we op zoek zijn naar meer verbinding.
  • Het past in deze tijd waarin we aan lopen tegen de grenzen van de toepassing van de gangbare wetenschap.
  • Het past bij het inzicht dat de mens een onderdeel is van de natuur.
  • Door dit paradigma te kennen én toe te passen, leer je van elkaar te begrijpen wat je verbindt maar ook waarin je verschilt en dat dit normaal is.
  • Voor bedrijven geeft het paradigma inzicht of je team de juiste kwaliteiten bezit die nodig zijn voor jullie succes.
  • Het is leuk, herkenbaar en overal toepasbaar.....

Want de natuur? Dat ben jij!

NIEUWS 14 oktober 2018

Nieuwe trainingen voor 2019 beginnen te vullen.

19-15 mei 2019 Verdiepingstraining in het Schwarzwald door Esra en Petra Tjemkes. klik hier voor meer info


Weer twee therapeuten die gebruik maken van de 4 natuurkwaliteiten erbij.. Welkom Natasha van Eik en Marie-Thérèse ten Wolde! zie therapeutenplatform voor alle therapeuten.Renée Koenders en Esther Tenhagen

Renée en Esther wilden de ontwikkelingen in de alternatieve en gangbare gezondheidszorg duiden en een gemeenschappelijke taal ontwikkelen voor een betere communicatie. Zij herontdekten het belang van de natuurkwaliteit Vocht dat samen met drie andere natuurkwaliteiten het fundament vormt van de vier elementen.

In 2004 zijn zij met het onderzoek naar de vier natuurkwaliteiten begonnen. Het onderzoek loopt nog steeds en heeft geleid tot diverse publicaties, een basisboek: Èn simpel èn complex, natuurlijke gezondheid in de praktijk. En een vertaling van het basisboek naar de fytotherapie: Plantengeneeskunde.

Renée Koenders heeft sinds 1990 een praktijk in de natuurgeneeskunde, fytotherapie, klassiek homeopathie en acupunctuur. Vanaf 1992 is zij aan diverse academies verbonden als docent fytotherapie en acupunctuur. Zij heeft een methode voor het onderwijs in fytotherapie ontwikkeld, gebaseerd op het paradigma van de 4 natuurkwaliteiten. Renée wordt, mede doordat zij nog steeds de enige in Nederland is die haar Master of Science in Herbal Medicine heeft gehaald, vaak gevraagd als expert in de fytotherapie om haar visie te geven op ontwikkelingen in het vakgebied.

Haar visie op wetenschap is te lezen in het interview van het vakblad 'de Natuurgeneeskundige': http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/downloads/nederlands-eerste-master-of-science-in-herbal-medicine.pdf

Esther Tenhagen heeft sinds 2001 een praktijk in de natuurgeneeskunde, fytotherapie en acupunctuur en is vanaf 2005 als docent natuurgeneeskunde werkzaam aan diverse academies. Esther heeft het paradigma van de vier natuurkwaliteiten methodisch uitgewerkt. Tevens heeft ze diverse opleidingen in de natuurlijke gezondheid opgezet en vorm gegeven.

.

Renée Koenders

Renée Koenders

Esther Tenhagen

Esther Tenhagen